Транспортне услуге

Транспортне услуге пружамо свим правним и физичким лицима којима је потребан превоз упаковане и палетиране робе у Србији и иностранству.

  • Комби превоз робе у Београду.
  • Комби превоз робе на територији целе Србије.
  • Међународни транспорт робе кобијем.
  • Транспорт робе кобијем која захтева контролисане температурне услове.
  • Транспорт мотоцикла у земљи и иностранству.
  • Селидбе из иностранства у Србију.
  • Селидбе из Србије у иностранство.

Наше досадашње искуство гарантује да ће роба безбедно стићи на уговорено место у планирано време и без оштећења.