Ценовник

Цене комби превоза робе дефинишу се на основу неколико параметара. Да би добили понуду са тачном ценом транспорта морамо знати релацију за превоз робе, коју робу превозимо, количину робе као и време чекања за терет који није типски упакован и палетиран.

Цена транспортне услуге превоза робе комбијем на територији Србије наплаћује се по пређеном километру и варира у распону од 35 до 40 динара по једном километру у зависности од врсте и количине робе која се превози. За типски упаковану и палетирану робу не наплаћујемо време чекања за утовар и истовар.

За чекање утовара и истовара за селидбе и робу која није типски упакована и палетирана до два сата утовара и два сата истовара не наплаћујемо. Утовар преко два сата и истовар преко два сата чекања наплаћујемо чекање у износу од 800 динара по сату.

У међународном транспорту робе комбијем цена се обрачунава по укупно пређеним километрима (укупан пут у оба смера) и није иста за све релације, а зависи и од врсте и количине робе која се превози. Молимо да нас контактирате за цене транспорта робе у међународном саобраћају.